privacybeleid

Voor je ligt de privacybeleid van KAS-Vital. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door KAS-Vital.

Inleiding

In deze privacybeleid lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door KAS-Vital verzameld zullen worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door KAS-Vital, neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens: 

info@kasvital.nl | 06 40841198

Claremaheerd 47 | 9736 LC | Groningen

KVK Nr. 65021339

 

KAS-Vital

KAS-Vital is een stichting, welke wordt gedreven door Clara. Kas-vital is opgericht om mensen vanuit Liefde  te ondersteunen. we richten ons voornamelijk op jongeren en gezinnen, die niet (meer) bereikt worden door reguliere hulpverlening.

Doel van Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door KAS-Vital.Jouw gegevens zullen opgeslagen worden als jij contact opneemt met KAS-Vital via het contactformulier op de website van kas-vital. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Te denken valt aan gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving of hulpvraag.

 Analytics

De website van KAS-Vital verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

webHosting

De gegevens die KAS-Vital ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.: Mailerlite. Op het moment dat jij je aanmeldt via het contactformulier, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailerlite.

De e-mail van KAS-Vital wordt gehost bij Robohost. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via E-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Robohost.

 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door KAS-Vital of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar KAS-Vital. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen  zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan  onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van KAS-Vital prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van KAS-Vital ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw  gegevens op te vragen die bij KAS-Vital vastgelegd en bewaard worden. Dit doe  je  door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met KAS-Vital. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door KAS-Vital. 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij KAS-Vital opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient KAS-Vital al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij KAS-Vital vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat KAS-Vital niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat KAS-Vital jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw gegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kasvital.nl  onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

 Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor  het aanbieden van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KAS-Vital de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met KAS-Vital met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. KAS-Vital behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer KAS-Vital dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van KAS-Vital te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@kasvital.nl

claremaheerd 47 | 9736 LC | Groningen

KVK Nr. 65021339